Thiết Kế Sân Vườn Thạch Hoa Viên

QUY TRÌNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẢNH QUAN

  1. NGHIÊN CỨU HỒ SƠ THI CÔNG

-          Nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ thi công

-          Nghiên cứu biện pháp thi công

-          Nghiên cứu dự toán công trình

      2. LẬP KẾ HOẠCH THI CÔNG

-          Lập bản kế hoạch và tiến độ thi công

      3. CHUẨN BỊ THI CÔNG

-          Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ thi công

-           Chuẩn bị mặt bằng thi công

-          Chuẩn bị nhân lực thi công

-          Chuẩn bị dụng cụ thi công

-          Chuẩn bị vật liệu thi công

      4. LIÊN HỆ THI CÔNG

-          Liên hệ chủ đầu tư

-          Liên hệ đối tác

      5. TIẾN HÀNH THI CÔNG

-          Thi công vườn đứng, vườn treo

-          Thi công cảnh quan, sân vườn

-          Thi công kiến trúc xanh

      6. NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

-          Nghiệm thu chất lượng vật liệu thi công

-          Nghiệm thu khối lượng hoàn thành